kkf

Wetgeving

Onder wetgeving wordt verstaan het geheel aan wetten (regels) die door de overheid zijn vastgesteld en waaraan een iedereen zich moet houden. Een wet begint met een wetsvoorstel en is klaar na publicatie in het Staatsblad. Enkele belangrijke wetten waarmee ondernemers te maken hebben zijn te vinden op deze pagina.