kkf

Vergunningplichtigebedrijven

Vergunningplichtigebedrijven en beroepen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken

De volgende bedrijven en beroepen dienen bij de inschrijving een vergunning te overleggen:

Vergunningen die worden afgegeven door het Ministerie van Handel en Industrie:
Aannemer
Amusementsspelen (z.a. fietjebal en flipperspelen)
Architect
Bespuitings- en/of besproeiingsbedrijf d.m.v. vliegtuigen
Douane-expediteur (inklaarder)

Fabrikant van:
Acetyleen gas en vloeibare kooldioxyde
Alcoholhoudende- en /of niet-alcoholhoudende dranken
Artikelen voor huishoudelijk gebruik
Cement
Eetbare oliën
Eetbare vetten
Farmaceutica
Gasvormige en vloeibare stikstof
Insecten- en onkruidbestrijdingsmiddelen
Insecticiden
Kunstmeststoffen
Tarwebloem en tarwemeel
Veevoeder
Verbandstoffen
Verf en vernis
Vleeswaren
Voedingsmiddelen
Weefsel
Zuurstof
Fabrikant tot constructie, vervaardiging en reparatie van stalen resp. Plastic vaartuigen

Fabrikant voor:
Het verwerken van fruit
Het verwerken van vis tot visproducten
Goud- en zilversmid
Hotel
Houtzaagmolen
Ingenieurs(advies)bureau
Insecten-en ander ongedierte bestrijdingsbedrijf
Kapsalon
Keuringsinstantie
Luchtvaartbedrijf
Motel
Pelmolenaar
Pension
Reisbureau
Scheepvaartbedrijf
Servicestation
Slager
Verkopen van propaan in cylinders
Verzekeraar
Winkelier

Vergunningen die worden afgegeven door de Districts-Commissaris:
Eet- en drankinrichting
Gedistilleerd in fabrieksverpakking
Hinderwet
Openbare vermakelijkheden
Standhouder uitsluitend op de Openbare weg

Vergunningen die worden afgegeven door de Centrale Bank van Suriname:
Wisselkantoor Bankier
Geldovermakingsbedrijf

Vergunningen die worden afgegeven door het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT):
Autobusdienst
Radio omroepbedrijf
Televisiebedrijf
Luchtvaartbedrijf (zgn. economische vergunning)

Vergunningen die worden afgegeven door de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS):
Internet Service Providers (ISP)
lnternetcafe
Belhuis