kkf

Taken en Bevoegdheden


De Kamer heeft de volgende taken en bevoegdheden:

  1. Het beheren van het Handelsregister

  2. Het beheren van het Openbaar Stichtingen Register

  3. Het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven

  4. Het bevorderen van de werkzaamheden en de ontwikkeling van het bedrijfsleven met inachtneming van het algemeen belang

  5. Het vertegenwoordigen van het bedrijfsleven.