kkf

Stg. Suriname Business Information Center (SBIC)

De Stichting heeft ten doel:  1. Het verzamelen van informatie die dienstig is voor de ontwikkeling en de promotie van het land Suriname, haar bedrijfsleven, haar producten en diensten;
  2. Het beschikbaar stellen van de verkregen informatie langs de geëigende kanalen;
  3. Het identificeren en het vaststellen van prioriteiten van bedrijfsinformatiebehoeften;
  4. Het beheren van alle beschikbare relevante bedrijfs- en technologische informatie;
  5. Het opzetten en beheren van systemen die de vereiste informatie beschikbaar kunnen stellen door middel van geëigende communicatiekanalen;
  6. Het integreren van informatiesystemen (z.a. data, audio en video) tot een platform;
  7. Het verrichten van al hetgeen dat bevorderlijk is voor het bovenstaande in de ruimste zin des woords, voor zover wettelijk toegestaan.
Contact gegevens:
Adres : Prof.W.J.A. Kernkampweg 37
Tel. : +597 434055
Email : info@sbic.sr