kkf

Stg. FabLab Suriname

De Stichting stelt zich ten doel:
Het toegankelijk maken van de fabricage technologie voor de Surinaamse gemeenschap en op die manier haar in staat te stellen om haar eigen toekomst in de technologie te bepalen.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:

  1. Beschikbaar stellen van locaties (zowel vast als mobiel) in geheel Suriname, waarin de meest moderne, en gebruiksklare computergestuurde machines staan opgesteld waarmee praktisch alles gemaakt kan worden door een ieder;
  2. Beschikbaar stellen van instrumentarium welke vrij kostbaar is en niet door een ieder kan worden aangeschaft, aan studenten, hobbyisten, kunstenaars, ondernemers, vaklieden en overige belanghebbenden met het oogmerk te experimenteren met producten en processen door toepassing van digitale fabricage technologie;
  3. Verschaffen van hands-on learning methoden in het bijzonder de disciplines die met STEM (Science, Technology, Engineering, Math) te maken hebben, alsook die te maken hebben met het ontwerpen en kunstzinnig gemotiveerde creaties;
  4. Het initiëren, coördineren, begeleiden en bevorderen van projecten en programma's inzake de genoemde doelstelling van dit artikel en wel via beeldmateriaal, trainingen, promotiemateriaal en excursies;
  5. Een radicale gedragsverandering in verband met het voornoemd doel teweegbrengen in de Surinaamse gemeenschap middels het organiseren, coördineren en ondersteunen van educatieve projecten, conferenties, seminars en lezingen die bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van bovengenoemde doelen;
  6. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met nationale, internationale en regionale organisaties, die zich onder meer bezighouden met soortgelijke doelen en alles wat daarmee samenhangt;
  7. Het aanwenden van alle haar ten dienste staande wettige middelen, welke aan de bovengenoemde doelen bevorderlijk kunnen zijn.
Contact gegevens:
Adres : Prof.W.J.A. Kernkampweg 37
Tel. : +597 439090
Email : info@fablab.sr
Web : www.fablab.sr