kkf

Stg. Business Support Organization Suriname (BUSOS)

Doelstellingen Stichting BUSOS:  1. Het organiseren van activiteiten die bevorderlijk zijn voor de promotie van het land Suriname, haar producten en diensten, middels o.a. beurzen en handelsmissie;
  2. Het organiseren van beurzen en daaraan gerelateerde activiteiten voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
  3. Het organiseren van activiteiten die de productie en handel tussen bedrijven in en buiten Suriname kunnen bevorderen;
  4. Het exploiteren van gebouwen, terreinen en andere faciliteiten;
  5. Het identificeren van al hetgeen dat bevorderlijk is voor het bovenstaande in de ruimste zin des woords, voor zover wettelijk toegestaan.
Contact gegevens:
Adres : Prof.W.J.A. Kernkampweg 37
Tel. : +597 530311 tst. 111 en 112
Facebook : Stichting Business Support Organization Suriname
Email : info@busos.sr
Web : www.busos.sr