kkf

Stg. Business Innovation Suriname (B-Inno)

De Stichting stelt zich ten doel:
Het bevorderen van een goed ondernemingsklimaat in Suriname middels het faciliteren van duurzame innovatie door het toepassen van kennis, in samenwerking met ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer:

  1. Beschikbaar stellen van innovatiecentra in Suriname voor het verzorgen van trainingen, onderzoek, doen van technologische experimenten, fabriceren van prototypen, ondersteunen van ondernemers met betrekking tot innovatie en business development;
  2. Creëren van een dynamische incubator voor groei en innovatie;
  3. Het stimuleren van duurzame ontwikkelingsvisie;
  4. Het initiëren, coördineren, begeleiden en bevorderen van projecten en programma's inzake de genoemde doelstelling van dit artikel en wel via beeldmateriaal, trainingen, promotiemateriaal en excursies;
  5. Een radicale gedragsverandering teweegbrengen in het Surinaams ondernemingsklimaat middels het organiseren, coördineren en ondersteunen van educatieve projecten, conventies, seminars en lezingen die bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van bovengenoemde doelen;
  6. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met nationale, internationale en regionale organisaties, die zich onder meer bezighouden met soortgelijke doelen en alles wat daarmee samenhangt;
  7. Het aanwenden van alle haar ten dienste staande wettige middelen, welk aan de bovengenoemde doelen bevorderlijk kunnen zijn.
Contact gegevens:
Adres : Henck Arron Straat 182 (boven)
Tel. : +597 426388
Email : info@businessinnovation.sr