kkf

Openbaar Stichtingenregister

De nieuwste aanwinst van KKF, is bij staatsbesluit van 13 maart 2013 no.50 aan ons overgedragen en werd voorheen beheerd door het Ministerie van Justitie en Politie. Vanaf de officiële overdracht op 23 mei 2013 beheert de kamer 2 aparte registers t.w.:
• Het Handelsregister voor inschrijving van alle in Suriname gevestigde bedrijven
• Het Openbaar Stichtingenregister voor inschrijving van alle in Suriname gevestigde stichtingen

Waarom inschrijven in het Openbaar Stichtingenregister?
Zolang de inschrijving niet is geschied, zijn naast de stichting de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor hun handelingen ten name van de stichting verricht. Wijzigingen die niet zijn ingeschreven, kunnen niet aan derden, die daardoor onkundig zijn gebleven, worden tegengeworpen.