kkf

KKF Nieuws

In januari 2002 ging een lang gekoesterde wens van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, t.w. een informatieblad voor ondernemers, in vervulling. Er werd toen een samenwerkings-overeenkomst gesloten met de Ware Tijd, die de KKF de mogelijkheid biedt om wekelijks in dit dagblad een pagina te publiceren onder de naam KKF-Acts. Hiermee wil de KKF o.m. het ondernemerschap promoten en voorlichten over voor het bedrijfsleven van belang zijnde aangelegenheden. De Kamer van Koophandel en Fabrieken vertrouwt erop dat KKF-Acts aan de verwachtingen voldoet en dat haar doelgroep er profijt van heeft.