kkf

FAQ

Conferentie en Trainingsfaciliteiten huren?
Vele mensen hebben reeds genoten van de voordelen van deze lokatie. Centraal gelegen met ruime parkeergelegenheid, flexibele ruimte, gelegen naast beurshallen en technische voor-zieningen geven u een goede basis voor een successvol evenement. Voor algemene verga-deringen, workshops, trainingen, bedrijfsfeesten of –presentaties wordt aircoruimte geboden met een capaciteit van 20 tot wel 1000 personen.

Waarom deelnemen aan een KKF beurs?
De doelen voor deelname aan beurzen zijn meervoudig. Ze worden afgeleid uit de verkoop en communicatie doelstellingen van het bedrijf en beïnvloeden het besluit tot participatie aan een beurs en de uiterlijke vormgeving van de stand.

Men zou kunnen streven naar de volgende doelen:
• Introductie van nieuwe producten
• Het vergroten of behouden van het marktaandeel van bekende en/of nieuwe producten
• Presentatie van het bedrijf (imago opbouwen)
• Bevorderen van verkoop op de lokale markt
• Uitbreiden van de bestaande markten
• Toegang tot nieuwe doelgroepen
• Het vergroten van de bekendheid bij het publiek
• Het observeren van de concurrentie
• Het verkrijgen van algemene marktinformatie
• Het uitvoeren van nieuwe ‘marketing’ strategieën
• Het creëren en bekendmaken van een nieuw bedrijfsimago
• Het leggen van contacten met andere bedrijven
• Motiveren van eigen medewerkers

De beurzen die in Suriname worden georganiseerd door de KKF hebben het karakter van consumentenbeurzen. Participanten hebben daardoor ook het voordeel erbij om direct aan de bezoeker te kunnen verkopen. Dit heeft als bijkomend voordeel de participatiekosten te drukken.

Wanneer zijn er ondernemersavonden?
De ondernemersavond heeft als doel ondernemers dichterbij elkaar te brengen, met elkaar van gedachten te wisselen over allerhande issues het bedrijfsleven rakende. Hierdoor kan de KKF ook optimaal invulling geven aan het vertegenwoordigen en versterken van de ondernemers.

Elke dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur.
Actuele onderwerpen.

Leer elkaar kennen, leer van elkanders werk en problemen en
zoek samen naar oplossingen!