kkf

Beurzen

De KKF heeft als missie het bevorderen van kansen in het ondernemerschap en daardoor het bevorderen van de economische groei in Suriname.

Het antwoord op de vraag waarom de KKF beurzen organiseert valt uit deze missie al af te leiden. Beurzen zijn uitermate geschikt om de promotie activiteiten van ondernemers te ondersteunen en te intensiveren. Bovendien verruimen zij het bewustzijn van ondernemers m.b.t. economische kansen, bedreigingen en internationale trends.

De KKF heeft al vele beurzen achter de rug en haar is duidelijk gebleken dat dit bewustzijn bij ondernemers toeneemt. Een vergelijking van de eerste beurzen met de meest recente beurzen laat zien dat het amateuristische plaats heeft gemaakt voor een aanpak die steeds professioneler wordt. Dit zowel ten aanzien van de aankleding van de stands als de kwaliteit en presentatie van goederen en diensten. De bewuste ondernemer onderkent het belang van beurzen en het is voor de KKF daarom vanzelfsprekend dat zij het bedrijfsleven hierin faciliteert. Beurzen zijn uitermate geschikte evenementen om de interactie te optimaliseren tussen KKF, ondernemers en anderen.

X beurs1
X beurs2
X beurs3

Zeer belangrijk is ook dat via beurzen beleidsmakers betrokken kunnen worden bij de ondernemersactiviteiten. Beurzen bieden ook de mogelijkheid tot het identificeren van de behoeften van de ondernemingen en van niet-wettelijke en niet-regulerende barrières.

Een belangrijke voorwaarde om de beurzen te organiseren is het hebben van een beursterrein met de nodige faciliteiten. In 1996 kreeg de KKF de beschikking over het huidige beursterrein aan de Prof. W.J.A. Kernkampweg 37 met een oppervlak van 1.8 hectare. In het jaar 2000 kwam de beurshal gereed, waaraan de naam “Hal van het Bedrijfsleven” werd gegeven.

Sedert 2003 is het beursgebeuren ondergebracht in de stichting BUSOS (Business Support Organization Suriname), die dit verder moet professionaliseren. .

X beurs4
X beurs5
X beurs6

MADE IN SURINAME BEURS
'Buy local, brand global' = De Kamer biedt aan alle locale producenten een platform om hun product te tonen en te verkopen. Nu lokaal maar in de nabije toekomst ook globaal.

Met de slogan 'Buy local, brand global' is de MADE IN SURINAME BEURS sedert 2014 haar nieuwe fase ingegaan met een ander aanpak. Deze beurs werd eerder de traditionele 3 in 1 beurs genoemd. Op deze beurs komt de publieke en private sector samen om in vijf dagen aan duizenden bezoekers hoogwaardige lokaal geproduceerde producten en diensten te tonen.

De Kamer biedt aan alle locale producenten een platform om hun product te tonen en te verkopen. Nu lokaal maar in de nabije toekomst ook globaal. In deze beurs participeren de grote en middelgrote bedrijven, maar bovenal de micro-ondernemers (kweekvijver: crafters, huisvlijt, medicijnmakers). De MADE IN SURINAME BEURS wordt jaarlijks georganiseerd van eind april t/m begin mei.

X beurs7
X beurs8
X beurs9

Deelnemende economische sectoren:

• Primaire sector (grondstoffen: landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw)
• Secundaire sector (productie- en verwerkingsindustrie)
• Tertiaire sector (dienstverlening, ict, banken)
• Quartaire sector(niet-commercieel) (onderwijs, cultuur)

Deelnemende instituten / bedrijven:

• Publiek
• Privaat

JAARBEURS

De beurs is het parade paardje van de KKF en van het Surinaams bedrijfsleven en eigenlijk ook van het grote publiek, dat er elk jaar weer reikhalzend naar uitziet en met tienduizenden er naar toe trekt. Inmiddels is dit grootste evenement van Suriname ook regionaal in trek en voor toeristen die in deze periode in ons land vertoeven wordt een bezoek aan deze beurs steevast in hun programma opgenomen. De Jaarbeurs is uitgegroeid tot de meest ideale gelegenheid om kennis te maken met nieuwe ondernemingen/organisaties en de kennismaking te vernieuwen met de oudere bedrijven. De Jaarbeurs wordt jaarlijks georganiseerd van eind november t/m begin december. In deze succesvolle bedrijvenbeurs nemen alle sectoren deel zowel lokaal als internationaal. Deze beurs is goed voor 100.000 bezoekers.