kkf

bestuur

Organisatiestructuur
De Kamer bestaat uit 21 leden die om de 4 jaar worden gekozen. In de Kamer zijn een achttal bedrijfsgroepen c.q. branches vertegenwoordigd. Per bedrijfsgroep wordt het volgende aantal leden gekozen (huidige samenstelling):

Bedrijfsgroep A: Detailhandel (4 leden):
de heer Audhoe Egon L.
de heer Hasnoe Mohamedsharief
de heer Lee Tjin J.S.
Mevrouw Monsanto Bienvenida E.L.

Bedrijfsgroep B: Overige handel en tussenpersonen (4 leden):
de heer Doekhie Rahid V.
de heer Jawalapersad Roedrenath
de heer Schuitemaker Frederik P.L.
de heer van Zichem Pierre F.

Bedrijfsgroep C: Nijverheid en Industrie (3 leden):
de heer Baldew Rajiv
de heer Lam Chui S.
de heer Vasilda Howard N.

Bedrijfsgroep D: Financiële Instellingen en Verzekeringswezen (2 leden):
De heer Bhailal Mohamed R.
De heer Randjitsing Amar J.

Bedrijfsgroep E: Verkeersbedrijven (2 leden):
de heer Boedhoe Robby R.
de heer Padarath Jayant A.

Bedrijfsgroep F: Hotel-, Café-, Restaurant- en Amusementsbedrijven (2 leden):
de heer Abas Moulijn S.
de heer Baldew Vinod S.

Bedrijfsgroep G: Bedrijven op het gebied van de mijnbouw en industriële verwerking van mineralen (2 leden):
de heer Badloe Steve A.
de heer Ganga Biekram

Bedrijfsgroep H: Bosexploitatiebedrijven en bedrijven op het gebied van de industriële verwerking van bosproducten (2 leden):
de heer Abdoelbasier Aziedj
de heer de Baas Paul D.

De huidige voorzitter en ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken zijn respectievelijk de heer Jayant Padarath en de heer Moulijn Abas. De secretaris is mevrouw drs. Joanne Pancham. De dagelijkse leiding van de Kamer berust bij de voorzitter en de secretaris.

Het Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de branches. Iedere bedrijfsgroep wordt door één lid vertegenwoordigd in het bestuur. De 21 leden kiezen uit hun midden om de 2 jaar een bestuur.
Het huidig bestuur bestaat uit de volgende Kamerleden:

• Padarath Jayant A. (voorzitter)
• Abas Molijn S. (ondervoorzitter)
• Lee Tjin J. S.
• van Zichem Pierre F.
• Lam Chui S.
• Bhailal Mohamed R.
• Ganga Biekram
• Abdoelbasier Aziedj