kkf

De Vergunningsplichtigen

De volgende bedrijven en beroepen dienen bij de inschrijving een vergunning te overleggen:

In een Staatsbesluit van 27 mei 2011 (SB 2011 no. 64), dat per 02 juni 2011 is ingegaan, is vastgelegd dat diverse bedrijven en beroepen niet meer vergunningsplichtig zijn. Deze niet-vergunningsplichtige bedrijven kunnen slechts volstaan met de registratie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Echter zijn er wel regels en afspraken waaraan men zich dient te houden, hetzij voor danwel bij aanvang van de economische activiteiten. Het gaat o.a. om regels betreffende het milieu, de volksgezondheid, de ruimtelijke ordening en de veiligheid. Met de naleving van bovengenoemde regels zullen de hiervoor aangewezen instanties belast zijn.

De volgende bedrijven en beroepen zijn nog vergunningsplichtig en worden door het Ministerie van Handel en Industrie verstrekt:
Aannemer van bouw- en schilderwerken
Amusementsspelen (z.a. fietjebal en flipperspelen)
Architect
Bankier
Bespuitings- en/of besproeiingsbedrijf d.m.v. vliegtuigen
Cybercafé
Douane-expediteur (inklaarder)
Eet- en drankinrichting
Fabrikant van:
- acetyleen gas en vloeibare kooldioxyde
- alcoholhoudende- en /of niet-alcoholhoudende dranken
- artikelen voor huishoudelijk gebruik
- cement
- eetbare oliën
- eetbare vetten
- farmaceutica
- gasvormige en vloeibare stikstof
- insecten- en onkruidbestrijdingsmiddelen
- insecticiden
- kunstmeststoffen
- tarwebloem en tarwemeel
- veevoeder
- verbandstoffen
- verf en vernis
- vleeswaren
- voedingsmiddelen
- weefsel
- zuurstof
Fabrikant tot constructie, vervaardiging en reparatie van stalen resp. plastic vaartuigen
Fabrikant voor:
- het verwerken van fruit
- het verwerken van vis tot visproducten
Gedistilleerd in fabrieksverpakking
Goud- en zilversmid
Hinderwet
Hotel
Houtzaagmolen
Ingenieurs(advies)bureau
Insecten-en ander ongedierte bestrijdingsbedrijf
Kapsalon
Keuringsinstantie
Luchtvaartbedrijf
Motel
Openbare vermakelijkheden
Pelmolenaar
Pension
Reisbureau
Reparatiebedrijf
Slager
Scheepvaartbedrijf
Servicestation
Verzekeraar
Winkelier
Wisselkantoor

Vergunningen die door de Districts – Commissaris worden verstrekt:
- Eet- en drinkgelagen
- Gedistilleerd in fabrieksverpakking
- Hinderwet
- Openbare vermakelijkheden