Welkom

Inschrijving Handelsregister

Het Handelsregister, wel eens getypeerd als de “Burgerlijke Stand van het bedrijfsleven”

Read More »

Importeur of exporteur

Een importeur/exporteur heeft geen vergunning nodig.

Read More »

De Vergunningsplichtigen

De volgende bedrijven en beroepen dienen bij de inschrijving een vergunning te overleggen:

Read More »

Welkom op de website van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken is er om iedereen die belang heeft bij het ondernemerschap van dienst te zijn. De Kamer verschaft daartoe informatie en assistentie van diverse aard aan toekomstige, startende en reedslang draaiende bedrijven, als ook aan individuen die om welke reden dan ook enkel en alleen informatie nodig hebben.

Op onze website bent u terecht voor alle informatie betreffende het Handelsregister, de beurzen, Suriname Directory, de ‘One Stop Window’ en een grote verscheidenheid aan andere diensten.

Nieuws & Evenementen
laatste nieuws en updates

Kalender

2014-01-12 - Ondernemersavond 14 januari 2014
Onderwerp1: Verhoging van concessierechten in de bosbouwsector

Onderwerp 2: Presentatie Apura Networks: Het verbinden van de Surinaamse Ondernemers Wereldwijd

Read More »

Kalender

2013-07-07 - Ondernemersavond 09 juli 2013
Onderwerp 1: "Presentatie van de resultaten van het FSWPS (Stichting Sustainable Wood Processing in Suriname) / IDB Project

Read More »

Kalender

2013-07-07 - 8 juli 2013 - 12 juli 2013
Kijk uit naar de Micro Ondernemers Express, het mobiele kantoor dat zich door stad en district begeeft!


Read More »

FAQ
Veelgestelde vragen

Download Brochures

Beschikking van de minister van Financien; Guidelines for exporters; Instelling Pre-shipment Inspection; Pre-shipment Inspection Suriname Richtlijnen voor het registeren van een vereniging (zedelijke lichamen) Richtlijnen voor het registreren van een coöperatieve vereniging Richtlijnen voor het registreren van een eenmanszaak Richtlijnen voor het registreren van een naamloze vennootschap Richtlijnen voor het registreren van een stichting Richtlijnen voor het registreren van een vennootschap onder firma Suriname Directory Uitnodiging DNA