Welkom

Inschrijving Handelsregister

Het Handelsregister, wel eens getypeerd als de “Burgerlijke Stand van het bedrijfsleven”

Read More »

Importeur of exporteur

Een importeur/exporteur heeft geen vergunning nodig.

Read More »

De Vergunningsplichtigen

De volgende bedrijven en beroepen dienen bij de inschrijving een vergunning te overleggen:

Read More »

Welkom op de website van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

De Kamer van Koophandel en Fabrieken is er om iedereen die belang heeft bij het ondernemerschap van dienst te zijn. De Kamer verschaft daartoe informatie en assistentie van diverse aard aan toekomstige, startende en reedslang draaiende bedrijven, als ook aan individuen die om welke reden dan ook enkel en alleen informatie nodig hebben.

Op onze website bent u terecht voor alle informatie betreffende het Handelsregister, de beurzen, Suriname Directory, de ‘One Stop Window’ en een grote verscheidenheid aan andere diensten.

Nieuws & Evenementen
laatste nieuws en updates

Kalender

2016-02-22 - DOE MEE MADE IN SURINAME BEURS 2016
BUY LOCAL, BRAND GLOBAL
woensdag 27 april - zondag 1 mei 2016 dagelijks van 17.00 - 22.00 uur
KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37.


Read More »

Kalender

2016-02-14 - Ondernemersavond
Datum: 09 februari 2016

Onderwerp 1: Het' wat, waarom en hoe" van facility management en de rol van FM- Software

Inleider: mw. N. Bourne & Dhr. R Bourne, Ays Enterprise

Onderwerp 2: ' Klant en Communicatie' en 'Product presentatie'.

Inleiders: Derdejaars studenten Hoge school Janssen & Partners

Read More »

Kalender

2016-02-07 - Ondernemersavond
Datum: 09 februari 2016
Tijd: 19.00- 21.00 uur

Onderwerp 1: Internet Marketing voor MKB's


Onderwerp 2: Asset Management


Read More »

FAQ
Veelgestelde vragen

Download Brochures

Beschikking van de minister van Financien; Guidelines for exporters; Instelling Pre-shipment Inspection; Pre-shipment Inspection Suriname Richtlijnen voor het registeren van een vereniging Richtlijnen voor het registreren van een coöperatieve vereniging Richtlijnen voor het registreren van een eenmanszaak Richtlijnen voor het registreren van een naamloze vennootschap Richtlijnen voor het registreren van een stichting Richtlijnen voor het registreren van een vennootschap onder firma Suriname Directory Uitnodiging DNA